ZPLYNOVACÍ KOTLE ROJEK KTP

Zplynovací kotle KTP jsou určeny ke spalování uhlí velikosti kostka.Dalším možným palivem je palivové dřevo ,čerstvé piliny,vlhčí štěpky,vlhčí biomasa a černé uhlí.Palivo je možné míchat.Záruka na těsnost kotlového tělesa je 6 let.Předpokládaná životnost až 30 let.