Krbová kamna SKAGEN Exkluzive

SKAGEN Exkluzive 6 kW - Cena s DPH 21 % - 18.147,- CZK